Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN

T: (0282) 250 2064

M nihansahin@nku.edu.tr

W nihansahin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Bitkisel Biyoteknoloji
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Ipek M, Sahin N, Ipek A, Cansev A, Simon P W.. Development and validation of new SSR markers from expressed regions in the garlic genome, Sci. Agric, cilt 72, ss. 41-46, 2014.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Şahin N., Kabakgiller (Cucurbitaceae) Familyasında Düşük Taksonomik Seviyenin Belirlenmesine Yönelik mtDNA Tabanlı Belirteçlerin Geliştirilmesi , VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
2. Şahin N., Polat S. ., Kabakgillerde Kantitatif Karakter Lokuslarının Tespiti, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. MARMARA BÖLGESİ´NDEN TOPLANAN DOMATES POPÜLASYONLARININ MOLEKÜLER ve MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2014-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fragaria Cinsine Bağlı Türlerin Tespiti, Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Yapılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2014-Devam Ediyor.
Üyelikler
International Society of Horticultural Science, Üye, 2013-.