Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN

T: (0282) 250 2064

M nihansahin@nku.edu.tr

W nihansahin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Bitkisel Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT S., ŞAHİN N., özdemir h., Farklı fide yetiştirme ortamlarının Crimson Sweet karpuz çeşidinde fide kalitesineetkileri, Akademik Ziraat Dergisi, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. Ipek M., ŞAHİN N., Ipek A., CANSEV A., Simon P. W., Development and validation of new SSR markers from expressed regions in the garlic genome, Scientia Agricola, vol. 72, pp. 41-46, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. POLAT S., ŞAHİN N., örkçü p., TUNA M., tuna savaş g., Morphological and Cytological Characterization of Some Turkish Okra (Abelmoschus esculentus L.) Landraces, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Polat S., Sahin N. ., Özdemir H. ., Farklı Fide Yetiştirme Ortamlarının Crimson Sweet Karpuz Çeşidinde Fide Kalitesine Etkileri, 11. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU (11.10.2016-13.10.2016).
Poster
2. Şahin N., Kabakgiller (Cucurbitaceae) Familyasında Düşük Taksonomik Seviyenin Belirlenmesine Yönelik mtDNA Tabanlı Belirteçlerin Geliştirilmesi , VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. Şahin N., Polat S. ., Kabakgillerde Kantitatif Karakter Lokuslarının Tespiti, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. MARMARA BÖLGESİ’xx NDEN TOPLANAN DOMATES POPÜLASYONLARININ MOLEKÜLER ve MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.07.2014-17.01.2017.
2. Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fragaria Cinsine Bağlı Türlerin Tespiti Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2013-01.08.2016.
Üyelikler
International Society of Horticultural Science, Üye, 2013-.