Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. NİHAN ŞAHİN

T: (0282) 250 2064

M nihansahin@nku.edu.tr

W nihansahin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Bahçe Bitkileri (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: Bazı Yerel Karpuz Genotiplerinin Moleküler Düzeyde Karakterizasyonlarının Yapılarak Genitör Olabilme Özelliklerinin Araştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2013-2014
Tez: Farklı kimyasal uygulamalarının 0900 ziraat çeşidi kirazın çatlaması üzerine etkilerinin tespit edilmesi (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
İşletme Müdürü SOLAK FİDANCILIK 2011-2013
İşletme Müdürü TERRA TARIM A.Ş. 2011-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Bitkisel Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUTAL İ., BAHAR E., KÖK D., ŞAHİN N., UYSAL T., ÖZALP Z. O., YAŞASIN A. S., CANDAR S., ALÇO T., IŞIN M. A., Ganos Dağlarında doğal olarak bulunan asmalara (Vitis spp.) ait genetik materyallerin toplanması ve DNA izolasyonlarının yapılması, Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. DEVECİ M., Yavaş Ö., ŞAHİN N., TUNA M., Flow Sitometri ile Bazı Ispanak Aksesyonlarının Çekirdek DNAİçeriklerinin Belirlenmesi, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 6, pp. 239-246, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. POLAT S., ŞAHİN N., özdemir h., Farklı fide yetiştirme ortamlarının Crimson Sweet karpuz çeşidinde fide kalitesineetkileri, Akademik Ziraat Dergisi, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. Ipek M., ŞAHİN N., Ipek A., CANSEV A., Simon P. W., Development and validation of new SSR markers from expressed regions in the garlic genome, Scientia Agricola, vol. 72, pp. 41-46, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Varış S., Şahin N., Butt S. j., Serada Hormon Kullanımı , Harman, cilt 23, ss. 69-72, 2015.
Diğer
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Gezginci M., GÜRGAN ESER M., ŞAHİN N., AYDIN KURÇ M., TEYKİN E. E., Aydınkal R. M., BAĞCI E. Z., Comparison of residue packing of housekeeping genes (GAPDH and UBQconjugat_E2) from human (Homo sapiens) and yeast (Saccharomyces cerevisiae)species with non-homologous globular proteins, 1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (01.11.2018-04.11.2018).
Özet bildiri
2. Sahin N., Polat S., Tenikecier H. S., Orak A., Molecular Characterizations of Some Broad Bean Heirlooms, 30th International Horticultural Congress (12.08.2018-16.08.2018).
Poster
3. Sahin N., Polat S., Morphological Characterizations of some Watermelon Seeds, 30th International Horticultural Congress (12.08.2018-16.08.2018).
Tam metin bildiri
4. DEVECİ M., YAVAŞ Ö., ŞAHİN N., TUNA M., Determination of Nuclear DNA Content of Some Spinach Accessions by Using Flow Cytometer, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. POLAT S., ŞAHİN N., örkçü p., TUNA M., tuna savaş g., Morphological and Cytological Characterization of Some Turkish Okra (Abelmoschus esculentus L.) Landraces, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Polat S., Sahin N. ., Özdemir H. ., Farklı Fide Yetiştirme Ortamlarının Crimson Sweet Karpuz Çeşidinde Fide Kalitesine Etkileri, 11. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU (11.10.2016-13.10.2016).
Poster
2. Şahin N., Kabakgiller (Cucurbitaceae) Familyasında Düşük Taksonomik Seviyenin Belirlenmesine Yönelik mtDNA Tabanlı Belirteçlerin Geliştirilmesi , VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. Şahin N., Polat S. ., Kabakgillerde Kantitatif Karakter Lokuslarının Tespiti, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. MARMARA BÖLGESİ’xx NDEN TOPLANAN DOMATES POPÜLASYONLARININ MOLEKÜLER ve MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.07.2014-17.01.2017.
2. Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fragaria Cinsine Bağlı Türlerin Tespiti Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2013-01.08.2016.
Üyelikler
International Society of Horticultural Science, Üye, 2013-.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası – Kadın Meclisi , Üye, 2011-.
Katıldığı Kurslar
Bitki Islahında DNA Markırları, Gen Ekspresyonu ve mikroRNA Teknolojisi Kursu , Yer:Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15.04.2015-17.04.2015.
Aldığı Sertifikalar
İstanbul Üniversitesi İÜGEN 10. Uluslar arası Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
AgriBalkan 2017, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Trakya Üniversiteler Birliği, 16.05.2017-18.05.2017.
Kanser Veri Madenciliği Çalıştayı, Yer:İstinye Üniversitesi, Düzenleyenler:Moleküler Kanser Araştırma Derneği ve İstinye Üniversitesi, 29.04.2017-29.04.2017.
3. Biyoteknoloji Günleri, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu, 05.04.2017-05.04.2017.
Biyoteknoloji ARGE Strateji Belgesi Hazırlanması Çalıştayı, Yer:Tekirağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Tekirağ Namık Kemal Üniversitesi, 15.12.2016-15.12.2016.
7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , Yer:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Düzenleyenler:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 25.08.2015-29.08.2015.
II. Çukurova Biyoteknoloji Günleri , Yer:Adana, Düzenleyenler:Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi , 23.09.2014-26.09.2014.
10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 02.09.2014-04.09.2014.
New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques., Yer:Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 22.05.2014-24.05.2014.
İstanbul Üniversitesi İÜGEN 10. Uluslar arası Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu , Yer:İstanbul Üniversitesi, 08.03.2013-10.03.2013.